Links

Tijdschrift RT
De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.

Sleeplezen
sleeplezen, een faciliterende leestechniek

Steunpunt dyslexie
Het Steunpunt Dyslexie geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.

Balans Digitaal
Balans is een vereniging van ouders met kinderen met gedrags- en/of leerstoornissen, waaronder dyslexie en dyscalculie. 

Masterplan Dyslexie
Informatie over allerlei aspecten van dyslexie