Links

Sleeplezen
sleeplezen, een faciliterende leestechniek

Balans Digitaal
Balans is een vereniging van ouders met kinderen met gedrags- en/of leerstoornissen, waaronder dyslexie en dyscalculie. 

Tijdschrift RT
De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.

Masterplan Dyslexie
Informatie over allerlei aspecten van dyslexie 

Steunpunt dyslexie
Het Steunpunt Dyslexie geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.