Wanneer leren lezen, spellen of rekenen niet vanzelf gaat, biedt RT praktijk Reken op Taal in Kampen, persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen.

U, als ouder, maakt zich zorgen. Omdat "beter je best doen" voor uw kind niet tot betere schoolresultaten leidt. Leerproblemen leiden vaak tot spanningen thuis, frustraties, gevoelens van onmacht en soms zelfs tot agressie en lichamelijke klachten.

Vanwege de maatregelen rond Corona zijn scholen soms langdurig gesloten. Uw kind zelf thuisonderwijs moeten geven tijdens de lockdown is niet voor iedere ouder even handig. Een eenmaal ontstane achterstand is niet zo snel weer weggewerkt.

Wacht niet langer af, maar onderneem actie en schakel professionele hulp in. Elke dyslexiebehandeling (of behandeling van een rekenstoornis) wordt afgestemd op wat uw kind nodig heeft.


Neem vrijblijvend contact op > 
dan bespreken we samen wat de mogelijkheden zijn.

On-line lessen behoort tot de mogelijkheden.

 


"RT praktijk Reken op Taal in Kampen geeft persoonlijke begeleiding bij
- dyslexie, (dyslexiebehandeling)
- spelling, taaltoetsen en begrijpend lezen.
Professionele hulp bij
- rekenen, dyscalculie (rekenstoornis) of rekentoetsen.
Ook bijles en coaching ."NieuwsRekentoets telt vanaf 2019 mee voor diploma
Zoek op tijd hulp als je er niet zelf uitkomt.
Lees meer ›
Recenties
"Ik heb in een keer de toets medisch rekenen gehaald, dankzij jouw uitleg."
Lees meer ›
Zelfvertrouwen
Uw kind is weer trots zijn op zijn resultaten!
Lees meer ›
Herkent u dit
Nooit foutloos schrijven, lezen of tafels opzeggen?
Lees meer ›
Lezen
Sleeplezen
Lees meer ›
Rekenen
Wat is dyscalculie nu precies?
Lees meer ›
Taalontwikkelingsstoornis
Dyslexie
Lees meer ›
Klassikaal versus individueel
Kinderen blijken dat samen oefenen ook heel gezellig te vinden
Lees meer ›