Cito training

In mijn RT praktijk Reken op Taal in Kampen maak ik de leerling vertrouwd met de Cito-toetsen en leer ik hen verschillende oplossingsstrategieën toepassen. 

Tijdens de Cito training wordt enerzijds aandacht besteed aan de leerstof die onvoldoende beheerst wordt en anderzijds wordt oefening aangeboden voor de meer algemene vaardigheden die helpen bij het maken van een toets.

De leerling raakt vertrouwd met vragen over verschillende onderwerpen door elkaar, hij raakt gewend aan het schakelen tussen verschillende oplossingsstrategieën.
dit bevordert het zelfvertrouwen. Tijdens de Cito training merk ik ook eventuele hiaten in de kennis/vaardigheden van de leerling op, waar ik op kan anticiperen. Het is hierom ook wenselijk om tijdig met de training te beginnen.


"RT praktijk Reken op Taal geeft ook persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen in de omgeving van Kampen."

Door oefening groeit het zelfvertrouwen.

Over het nut en de wenselijkheid van training voor de eindtoets wordt verschillend gedacht.

Het CITO zelf is er geen voorstander van, met als voornaamste argument dat de toets alleen test wat op school is geleerd. Daar zit volgens mij precies het probleem: niet alle leerlingen hebben optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er kan een periode van ziekte zijn geweest, een gezin is een of meerdere keren verhuisd, etc. Niet alle kinderen leren in het basisonderwijs genoeg om zich te kwalificeren voor het vervolgonderwijs van hun keuze. Scholen doen wat in hun vermogen ligt, maar soms ontbreken, door omstandigheden die we allemaal wel kennen uit de media: tijd, mankracht en deskundigheid om voorbereiding op persoonlijke maat te kunnen geven.

Met de Cito training raakt de leerling vertrouwd met de manier van vragen stellen. Wat het zelfvertrouwen vergroot.