Lezen


'Leeskilometers maken, in leuke boeken.'

Bij dyslexie is het belangrijk dat een kind veel gaat lezen, in leuke boeken, die het kind zelf uitzoekt. Het liefst één of twee AVI-niveaus boven zijn behaalde niveau. Het gaat echt om ‘leeskilometers’ maken. Om falen te voorkomen maak ik gebruik van speciale leesmethodieken, zoals om-en-om lezen en sleeplezen. Vaak gaan kinderen die al lange tijd weinig vooruitgang boekten dan opeens heel hard vooruit!

Kinderen die problemen hebben met begrijpend lezen, hebben meestal ook moeite met de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis e.d.) omdat deze vakken voor een groot deel bestaan uit het lezen en begrijpen van teksten. Begrijpend lezen is van groot belang bij alle vakken in het basisonderwijs en het is de basis van het studerend lezen. Problemen met begrijpend lezen hebben dan ook meestal verstrekkende gevolgen.

Maar ook rekenproblemen kunnen voortkomen uit problemen met begrijpend lezen omdat bij het huidige realistisch rekenen een groot beroep gedaan wordt op het leesbegrip.

Om tot goed leesbegrip te komen leert het kind een beperkt aantal leesstrategieën, die algemeen toepasbaar zijn bij de meeste tekstsoorten. De leerling leert wat hij moet doen als hij een tekst niet goed begrijpt, waardoor de leerling zijn begrijpend leesproces beter sturen."RT praktijk 'Reken op Taal' in Kampen geeft ondersteuning en individuele begeleiding bij ernstige leesproblemen (dyslexie) en problemen met begrijpend lezen." 

Sleeplezen


Eén van die leesmethodieken is die van het Sleeplezen.
Bij Sleeplezen wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen. Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed gaat bij het lezen. Wanneer in een tekst woorden fout worden gelezen, wordt daar letterlijk en figuurlijk niet bij stil gestaan. De fouten hoeven b.v. niet te worden verbeterd en de tekst hoeft niet te worden herhaald. In de meeste gevallen blijkt het zo toch mogelijk om de groep “opgegeven” lezers toch te laten lezen.

RT-Praktijk Reken op Taal heeft een licentie voor het sleeplezen.