Pre teaching


Pre-teaching

In mijn RT Praktijk Reken op Taal in Kampen maak ik bij de begeleiding van dyslexie en dyscalculie vaak gebruik van pre-teaching.

Pre-teaching is een begeleidingsmethode waarbij bepaalde lessen, die op school gegeven worden, van te voren door de remedial teacher worden behandeld. Het werkt dus als voorbereiding op de lessen op school.

Pre-teaching wordt onder andere ingezet om op school beter met een leerstoornis om te kunnen gaan of om een leerprobleem te voorkomen. Pre-teaching zorgt er namelijk voor dat de leerling de leerstof tijdens de les beter in zich op kan nemen. Het werkt preventief en zorgt voor meer zelfvertrouwen bij de leerling.
"RT praktijk Reken op Taal in Kampen geeft persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen."
Pre-teaching kan een oplossing zijn

Voor alle kinderen die moeite hebben met een bepaald vak op school.