SpellingIn mijn RT praktijk Reken op Taal in Kampen leren kinderen die hardnekkige problemen hebben met spelling (dyslexie of dysorthografie), gebruik te maken van de regelmatigheden in de taal. Door de regelmatigheden van de taal beter te benutten, wordt de taal inzichtelijker gemaakt en leert het kind hier optimaal gebruik van te maken. 

Stap voor stap bouwen we aan een set basisregels. Deze worden vaak herhaald en geoefend door middel van spelletjes of op de computer."RT praktijk Reken op Taal in Kampen geeft persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen."Spellingregels, gebaseerd op wat het kind hoort.

Voor de behandeling van (hardnekkige) spellingsproblemen maak ik gebruik van een bewezen methode die uitgaat van de klank- en morfeemstructuur van de Nederlandse taal. Het aanleren van de basis spellingregels is dan ook gebaseerd op wat het kind hoort (fonologie van de taal).