Wat biedt RT Praktijk Reken op Taal in Kampen

individuele begeleiding: Kinderen, waarbij de ontwikkeling in het rekenen, spellen en/of lezen stagneert, worden door mij één-op-één begeleid;

structuur op maat: Voor elk kind worden de leerstappen individueel bepaald. Uiteraard in overleg met u en liefst ook met de leerkracht van de school. Als het nodig is maak ik speciaal voor uw kind materiaal op maat.

beproefde methode: In mijn eigen praktijk werk ik volgens een bewezen methode die uitgaat van de klank- en morfeemstructuur van de Nederlandse taal. De aanpak is gebaseerd op wat het kind hoort (fonologie van de taal). Voor de aanpak van rekenproblemen wordt eerst cijferend rekenen aangeleerd, waarbij ik duidelijke oplossingsstrategieën aanbied om moeilijkere sommen op te lossen. Zo worden stapje voor stapje regels aangeleerd.

samenwerken: U als ouder bent bij de behandelingen aanwezig. Zo kunt u afkijken hoe ik de dingen aanpak en daarover vragen stellen. U krijgt richtlijnen en ondersteuning om thuis samen met uw kind te kunnen oefenen.

vooruitgang en plezier: Uw kind gaat vooruit met lezen, spelling en rekenen. De faalangst vermindert, uw kind bloeit op, komt lekkerder in zijn vel te zitten, krijgt weer zelfvertrouwen en plezier in leren.

flexibel: Over de plek van behandeling ben ik flexibel. U bent van harte welkom in mijn praktijk-ruimte. Of, als er thuis de beschikking is over een ruimte waarin rustig gewerkt kan worden, kan ik in specifieke gevallen ook aan huis komen voor de behandeling, of naar de school van het kind. We zoeken naar een oplossing die voor alle partijen gunstig is."RT praktijk Reken op Taal in Kampen geeft individuele hulp bij dyslexie, dyscalculie en rekentoetsen."

RT Praktijk Reken op Taal, Kampen