Werkwoordspelling

Nog steeds moeite met:

  • de werkwoordspelling
  • de d's en t's
  • tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooidweelwoord
  • het kunnen vinden van onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp
  • het ontleden van zinnen
  • het schrijven van tekst zonder fouten


De RT Praktijk Reken op Taal in Kampen geeft individuele training en begeleiding aan iedereen die moeite heeft met de werkwoordspelling van de Nederlandse taal.
"RT praktijk Reken op Taal geeft ook persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen in de omgeving van Kampen."