Volwassenen

Herkent u het?

  • moeite met het schrijven van teksten,
  • traag lezen of het liefst helemaal niet lezen,
  • u ziet geen spellingfouten, maar uw baas en collega's wel?
  • u weet niet of u wel eerlijk wisselgeld terug krijgt?

Iemand met een (ernstig) lees-, taal- of rekenprobleem is absoluut niet dom, in tegendeel. Vroeger werden dyslexie en dyscalculie  niet zo herkend als nu.
Het komt voor dat mensen zich er zelfs voor schamen. Dat is absoluut niet nodig.
 
Om er als volwassene mee aan de slag te gaan, vergt wel durf.

Ik vind heerlijk om iedereen die moeite heeft met lezen, spelling of rekenen een stap verder te helpen. Met als doel: meer zelfstandigheid bereiken.

Ook bij volwassenen kan een gerichte behandeling, waarin de basis van de spellingregels of het leren uitrekenen van wisselgeld al vaak tot een enorme verbetering van het sociale welbevinden leiden. 

Aan de hand van een intakegesprek en eventueel toetsen, wordt er op basis van mijn advies en in overleg met u bepaald welke hulp wenselijk is. 

Ik ben flexibel: begeleiding op de werkplek is ook mogelijk."RT praktijk 'Reken op Taal' in Kampen geeft persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie, rekenen, lezen en spelling."

 

 

Veranderen gaat niet vanzelf.


Ik help u graag.


Contact opnemen>