Mijn naam is Klara Korf

Het is mijn passie om kinderen met dyslexie of dyscalculie weer plezier te laten krijgen in lezen, taal of rekenen en hen te laten ervaren dat ze het wél kunnen.

Al sinds 1997 heb ik een begeleidende en adviserende rol in de loopbaan en leerontwikkeling van mensen. Ik heb met heel veel plezier gewerkt bij Braams als specialist in het behandelen van dyslexie en dyscalculie. Hier heb ik 
veel kennis en ervaring opgedaan en vakinhoudelijke trainingen gevolgd.

Die ervaring, kennis en kunde pas ik nu dagelijks toe in mijn RT praktijk Reken op Taal in Kampen. Het is elke keer weer fantastisch om te zien hoe faalangstige kinderen, met de juiste ondersteuning, veranderen in kinderen met zelfvertrouwen, die weer trots zijn op wat ze kunnen. Van ouders hoor ik terug dat hun kinderen minder tegen hun grenzen aan lopen, zelfstandiger worden en beter in hun vel zitten. Leerkrachten bevestigen dat hun leerlingen door de hulp betere kansen hebben in het voortgezet onderwijs.

Dat is mijn motivatie.


Kan ik je helpen? Neem vrijblijvend contact op >

Klara Korf"Ruim tien jaar ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met dyslexie en dyscalculie."