Rekenen


In mijn praktijk bied ik hulp bij uiteenlopende rekenproblemen. Of het nu gaat om een kleine achterstand, om forse langdurige rekenproblemen of dyscalculie. Voor ieder kind maak ik een programma op maat. Het samenstellen daarvan gebeurt in overleg met de ouders, de leerkracht en het kind zelf. Waarbij ik gebruik maak van de positieve factoren: wat het kind wél kan. Op deze manier zal het kind meer plezier in leren hebben, succeservaringen opdoen en weer meer zelfvertrouwen krijgen.

Reken op Taal geeft ook hulp bij het voorbereiden op rekentoetsen t/m 3F.

 

"Voor het  behandelen van rekenproblemen, dyscalculie, bij rekenstoornissen of rekentoetsen biedt RT praktijk Reken op Taal in Kampen individuele hulp. Rekencoach."

Wat is dyscalculie nu precies?

De wetenschap is er nog niet over uit: wat is dyscalculie nu precies? Is het een stoornis? Is het neurologisch bepaald, oftewel een hersenafwijking? Of is het een gevolg van erg slecht reken-wiskundeonderwijs? Is dyscalculie te verhelpen?
Bekijk video>

Cito kan hulpmiddelen niet verbieden.
Lees meer>


Wat schuil gaat achter een getal.
Lees meer>

Zo leer je kinderen rekenen!
Lees meer>


Bij het grootste deel van de leerlingen die problemen ondervinden bij het leren rekenen zal het gaan om een rekenprobleem. Een rekenprobleem is niet meteen een rekenstoornis.
Veel rekenproblemen verdwijnen vanzelf als door oefening het inzicht van de rekenaar toeneemt. Andere rekenproblemen worden pas minder na een nauwkeurige probleemanalyse en een adequate didactische begeleiding. 
Lees meer>