Taalontwikkelingsstoornis

Dyslexie wordt gezien als een taalontwikkelingsstoornis.

Voor de behandeling van hardnekkige leerproblemen met de spelling en/of technisch lezen werk ik in mijn RT praktijk Reken op Taal in Kampen volgens een bewezen methode die uitgaat van de klank- en morfeemstructuur van de Nederlandse taal. De aanpak is gebaseerd op wat het kind hoort (fonologie van de taal). 

De leerling leert optimaal gebruik te maken van de structuur van de taal. Door de regelmatigheden binnen de taal beter te benutten, wordt de spelling inzichtelijker gemaakt. Zo worden stapje voor stapje regels voor de basisspelling aangeleerd.


"RT praktijk Reken op Taal geeft persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen in de omgeving van Kampen."

 

Dyslexie


Dyslexie wordt algemeen gezien als een specifieke taalontwikkelingsstoornis, waardoor de ontwikkeling van het lezen en spellen moeizaam verloopt. De dyslexiebehandelingen zijn daarom niet alleen gericht op het lezen en spellen zelf, maar ook op de onderliggende fonologische processen en de klankstructuur van de Nederlandse taal. Een belangrijk aspect hierbij is de directe koppeling aan de betekenis (lezen met begrip).