Werkwijze

Intake/ screening

Aan de hand van een intakegesprek en eventueel toetsing, wordt er advies gegeven  over welke hulp daadwerkelijk nodig is.

Indien nodig wordt er aan het begin van de behandeling (op basis van screening) een persoonlijk handelingsplan gemaakt.

 

Gesprek en contact met school

In de aanvangsfase van de behandeling is het wenselijk om een gesprek met de vaste leerkracht van uw kind te hebben.

Uw kind is één keer per week bij mij, de rest van de tijd oefent u of de leerkracht met het kind. Daarom is het belangrijk dat er een goede afstemming plaats vindt met iedereen die met uw kind werkt en dat we elkaar op de hoogte houden van het verloop van de begeleiding. 

 

Behandeling

Tijdens de behandelingen werk ik individueel met de leerling. Daarbij ga ik uit van wat er op dat moment nodig is en daar pas ik de begeleiding op aan.

De behandelingen zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Centraal staat de manier waarop het kind leert, het bevorderen van het zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen, waardoor het plezier in leren weer terugkomt.

Elke behandeling bestaat uit 45 min behandeltijd en 15 minuten indirecte tijd voor de voorbereiding, het bijhouden van administratie en het maken van verslagen.

 

Rapportage

De voortgangsonderzoeken die ik doe, zijn er voor om goed te kunnen begeleiden. Dat betekent dat de resultaten uit het onderzoek invloed hebben op de begeleiding. 

Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

 


"RT praktijk Reken op Taal in Kampen geeft individuele behandeling bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen, waarbij succeservaring en zelfvertrouwen voorop staan.
Een goede afstemming en contact met school is erg belangrijk."