ZelfvertrouwenIn mijn RT-praktijk 'Reken op Taal' in Kampen werk ik stapje voor stapje naar iets moeilijks toe. Zo ervaren kinderen met dyslexie of dyscalculie dat ze wél kunnen leren lezen, spellen en rekenen. Doordat het op school steeds beter gaat, vermindert hun faalangst en groeit het zelfvertrouwen. Ik geniet ervan als ik ze vol vertrouwen voor het bord zie staan. Trots, dat ze het nu wél kunnen.

Van de ouders en leerkrachten hoor ik terug dat de kinderen door de hulp, minder tegen hun grenzen lopen, zelfstandiger worden en beter in hun vel zitten en zo betere kansen hebben in het voortgezet onderwijs.


"RT praktijk Reken op Taal in Kampen geeft persoonlijke begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of rekentoetsen."

Uw kind is weer trots zijn op zijn resultaten!

RT Praktijk Reken op Taal in Kampen bij dyslexie en dyscalculie