Links

Samenwerkende praktijken
Ik werk samen met De onderwijspsycholoog van Tom Braams in Zutphen. Mocht er diagnostisch onderzoek nodig zijn voor uw kind, verwijs ik door naar Tom Braams. Zodat we samen kunnen bepalen wat de vervolgstappen in het begeleiden van uw kind zouden kunnen zijn.

Tijdschrift RT
De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.

Sleeplezen
sleeplezen, een faciliterende leestechniek

Steunpunt dyslexie
Het Steunpunt Dyslexie geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.

Balans Digitaal
Balans is een vereniging van ouders met kinderen met gedrags- en/of leerstoornissen, waaronder dyslexie en dyscalculie. 

Masterplan Dyslexie
Informatie over allerlei aspecten van dyslexie